Monday, October 27, 2008

Her recent drawings.

En av dotterns favoritsysslor är helt klart ritandet. Ibland det första hon med iver gör på morgonen men ibland mer som avkoppling när det är snurrigt omkring henne. Här är några teman på hennes repertoar:

Figurer och scener - Anthea har livlig fantasi så det är alltid varierande allt från riktiga djur, människor till mystiska varelser på olika ställen.

One of our daughters favourite occupations is definitely drawing. Sometimes first thing she eagerly gets going with in the morning, or other times more for relaxation when things get crazy around her. Here's some themes on her repertoire:

Figures and scenes - Anthea has a vivid fantasy so there's always a wide range from real animals, humans to mystic creatures on various places.
Detailjerade porträtt - Familjeporträttet återkommer givetvis, notera här fingrarna, örhängena och armbandet på mamman och de intressanta mönstrena på kläderna.

Detailed portraits - The family portrait returns often of course, note here fingers, earrings and bracelet on the mother and the interesting patterns on the clothes.
Komplexa fenomen - I höghus sker en massa intressanta aktiviteter i de olika rummen. Annars är även raketer och flygplan kul att avbilda.

Complex phenomenons - In block of flats there's a lot of intreseting activities going on in the different rooms. Otherwise also rockets and airplanes are fun to draw.
Händelser och relationer - det här ska visst föreställa mamma och en av dagisbarnens mamma som är ute med barnen, det är kul att komma iväg på utflykt.

Situations and relations - this is supposed to be mother and one of kindergarden mothers out with the kids, it's great fun to go away on excursions.
Pratbubblor - pappa illustratör gör såna, numera även bildkommentarer på debattsidan i DI tre gånger i veckan. Självklart inspirerar även detta Anthea.

Speech bubbles - father Illustrator draws such. Nowadays also picture commentaries in debate page of Swedish Financial newspaper DI three times a week. Of course this also inspires Anthea.
Kroppsrörelser - här är en prinsessa på gång att beundra en tavla.

Bodies in motion - her a princess is in the process of admiring a painting.
Pysselplaner jag har för oss. Rita klippdockor, inspireras av My Other Room. Och, brodera tillsammans. Inspiration här, här, här, här och här . 'Bra ha' i sammanhanget vore en iron-on-transfer-pencil, men var hittar man en sån? Annars har jag nyligen fått hem Camilla Engmans 2009 kalender, snyggsnygg och bra vara ute i tid innan den snabbt brukar ta slut. Och så dregglar jag över de ursnygga SKIF tröjjorna. SKIF KAL samt Ravelry SKIF FO:s.

Creative things I'm planning for us. Make paper dolls, inspireration over at My Other Room. And, embroidering together. Inspiration here, here, here, here and here . 'Good to have' in this context would be iron-on-transfer-pencil, but where do I find such? Otherwise recently Camilla Engman's 2009 calendar arrived with the post, super nice to have it before it's out of stock. And I drool over the gorgeous SKIF sweaters. SKIF KAL and Ravelry SKIF FO:s.

Sunday, October 19, 2008

Hazy Happiness

Under helgen har Anthea mest varit iklädd Pippikostym spelandes flöjt, några av hennes fyraårspresenter. Hon har varit förhållandevis glad, trots att hon vaknade på sin födelsedag med 24-timmarsinflusenan.

This weekend Anthea has mostly been dressed in a Pippi costume playing flute, some of her fourth birthday gifts. She's been relatively happy even though she woke up on her birthday with the 24-hour flu.
Familjen har haft influensor och förkylningar omväxlande och nästan oavbrutet under en månads tid. Utom just Anthea då. Vi fick avboka både familjefikat och småbarnskalaset den här helgen, fast mormor och moster N med pojkvän trotsade smittorisken och kom och tårtkalasade med oss.

The family have had flu's and common cold's in turns nearly constinuously. Well, except Anthea. We had to cancel both the famliy gathering and the small childrens party this weekend, but grandma and aunt N with boyfriend defied the risk of getting infected and came and ate some birthday cake with us.
Senaste tidens hemmavarande med uttråkade småbarn, och föräldrar, har inte direkt tärt på garnförrådet, fast man kanske skulle kunna tro det. Men jag har i alla fall kommit igång med ett efterlängtat projekt, nämligen Veer ur Rowan Magazine 32 i Kidsilk Haze i färgen Majestic.

The plenty of staying at home lately with bored small children, and parents, hasn't directly resulted in a reduced yarn stash, even though one would believe it should. But I have at least started a longed for project, it's Veer from Rowan Magazine 32 in Kidsilk Haze in colour Majestic.

Sunday, October 12, 2008

Manly mitered mittens

Mitered Mittens (majmönstret) från Knitter's Almanac av Elizabeth Zimmermann värmer numera makens händer. Har anpassat tumkonstruktionen efter Kathryns instruktioner eftersom jag var alldeles för skrajjsen för att klippa upp mitt i vanten för tummarna, som Elizabeth föreslår. Dessutom avslutade jag med tolv maskor istället för åtta.

Mitered Mittens (May pattern) from Knitter's Almanac by Elizabeth Zimmermann is nowadays warming my husbands hands. I adapted the thumb construction according to Kathryns instruction's since I was too scared to cut in the middle of the mitten for the thumbs, as Elizabeth suggests. Also I finished with twelve sts instead of eight.
Den fantastiska designen har jag beundrat länge och när jag såg Brookes fina vantar insåg jag vilket garn mina första Mitered Mittens skulle stickas i; Joe Sharps SilkRoad Aran Tweed och dessutom i färgen Ash. Mönstret är kul att sticka, garnet möjligen en aning stumt vilket också kändes i händerna.

I've admired the fantastic design for a long time, and when I saw Brooke's gorgeous mittens I understood what yarn my first Mitered Mittens would be knit up with; Joe Sharps SilkRoad Aran Tweed and even the colour Ash. The mittens where fun to knit, even if the yarn was a bit stiff such a bit though on my hands.
Ska definitivt sticka fler Mitered Mittens. Nästa tänker jag mig i Noros Silk Garden, så de blir så där vackert varierat färgade som är så speciellt för Noro. Men ikväll - om jag inte somnar vid nattningen - ska jag ravelra och bläddra i mina stickböckerna efter mönster till tröjja, eller kofta att gosa in mig i så här i höstkylan ... eller kanske en spetssjal, det var ju ett tag sedan sist ... eller varför inte en användbar mössa eller halsduk?

I'll definitely knit more Mitered Mitten's. I imagine my next pair in Noro's Silk Garden, in the fantastic colours and variations unique to Noro. But tonight - if I don't go asleep while putting the kids to sleep - I'll rather be ravelring and eyeing through my knitting books for a new pullover or cardigan pattern to warm me in the autumn cold ... or a new lace shawl ...or why not something useful as a hat or scarf?

Saturday, October 04, 2008

Merino Karma

[Maken] Håller du på att sticka till mig? Va, blir det för färg? Ojj, det kommer att se ut som en peruk på mig. He, he, nejrå. Mm, men det betyder att jag måste bli fotad sen. Jo, det är väl priset man får betala va?

[Husband] Are you knitting something for me? What colour is it? Oh, it will look like a wig on me. He, he, noooh. Mmm, well it means I'll have to be photographed then. That's the price for the hat I assume?
Nu tycker han inte alls att garnet/mönstret är perukaktigt. Däremot är han jätteglad över sin merinomössa, jag har nämligen använt mumsig Malabrigo Worsted, inköpt ett drygt halv år sedan.

Now he doesn't at all think that the yarn/pattern is wig like. Instead he's really happy over his new merino cap, cause I used yummy Malabrigo Worsted, purchased bit more than half year ago.
Mönstret som jag utgått från är Cap Karma av Smariek och jag har härmat Jareds minskningar. Nu i efterhand tänker jag att jag nog borde ha kollat stickfastheten innan jag började, för jag fick repa upp och lägga till två extra mönsterupprepningar.

The pattern I based it on is Cap Karma by Smariek and I followed Jareds' decreasings. Afterwards I am thinking that I maybe should have checked the gauge before i got going, as I had to rip out and add two extra pattern repeats.