Sunday, May 30, 2010

Science Fiction for everyone - find nearby Chocolate shops on your Mobile!

Nu finns pralinkartan för mobilen, och den bygger på supercool teknik, s k förstärkt verklighet (Augmented Reality). Har tidigare skapat den icke-kommersiella webbtjänsten pralinkartan.se med butiker som saluför handgjorda chokladpraliner. Ta en titt om du inte gjort det än, och lämna gärna en recension om choklad du prövat så blir tjänsten allt mer användbar för alla.

Now pralinkartan is available for the mobile, and it's based on super cool technology, so called Augmented Reality. Have previously created the non-commercial web service pralinkartan.se with shops (currently in Sweden and Denmark only) that sells handmade chocolate. Have a look if you haven't yet and leave a review of chocolate you tried to make the service even more useful for everyone.
Tänk dig nu Terminator när han glider omkring och ser verkligheten plus ett lager av digital information, som beskriver det han ser. Med mobilapplikationer såsom exempelvis Layar är detta faktiskt inte längre helt och hållet science fiction. Layar lagret pralinkartan som jag byggt är baserad på denna teknik. Och det är inte alls svårt att använda!

Imagine Terminator, when he sees reality plus a layer of digital information describing further what he sees. With mobile applications such as Layar it's no longer completely science fiction. Layar layer pralinkartan, that I've created, is based on such technology. And it's not at all difficult to use!
Genom att rikta telefonen åt olika håll får du information om avstånd till pralinbutiken, adress samt färdbeskrivning. Du kan även direkt komma till butikens hemsida, ringa upp butiken eller ta del av recensioner (via pralinkartan på webben), allt med max två knapptryckningar.

Through directing the phone in different directions you will get information about the distance to a chocolate shop, address and path description. Also you can get directly to the shops web, make a phone call to the shop or read reviews (via pralinkartan on the web), all maxium two button pushes away.
Mobilapplikationen Layar kan du ladda ner gratis och finns tillgänglig för iPhone 3GS och Android. Har du en sådan lur sök gärna upp lagret pralinkartan och se om du har några butiker nära dig. Sökintervallet går att ändra (genom att klicka på blomman) upp till 10 km. Så, vad ska jag göra härnäst?

The mobile application Layar is free and can be downloaded to iPhone 3GS och Android. If you have such phone (and are in Sweden or Denmark) please visit the layer pralinkartan and see if you have any shops nearby. The search radius can be extended (via the flower icon) up to 10 km. So, what shall I do next?

Saturday, May 22, 2010

Tradera : Little Girls Clothes

Vi vårstädar, så en del fina flickplagg finns nu till salu på Tradera.
We are spring cleaning, so some nice girls clothes are now for sale on Tradera (only ship to Sweden, but please let me know if you're interested)