Friday, August 24, 2007

About a mamas return to working life...

Här jobbas det på, har snart jobbat en månad på nya jobbet. Det känns rätt slitigt att komma från mammaledigheter och studier till jobbvärlden. Speciellt till en miljö som ännu mest är en byggarbetsplats där väggar byggs, sladdar hänger ner från taket och inte ens mikro finns. Men det som känns mest utmanande just nu är faktiskt att trivas med folk på jobbet. De flesta är väldigt trevliga, inklusive chefer, och jag har även hittat godingar att fika med. Men jag berörs mer illa än någonsin av människor som strävar efter någon sorts position i konkurrens mot någon inbillad "annan", är ytliga och hala. Ja, jag vet jag är en social känslomänniska som tar åt mig personligt. Men jag är också driven och intresserad av att göra kul saker på jobbet. Men jag ser ingen motsägelse i att man är hjärtlig och ärlig och kan komma upp sig genom att göra ett bra arbete.

Soon I've been working one month on my new job. It feels hard to come back from maternity leaves and studies to the job world. Especially since I'm currently in an environment that is more of a building place, where walls are built, wires hanging from the roof and there isn't even a microwave oven. But the worst challenge currently is to enjoy working together with people at the office. Most people are really nice, including the bosses, and I've even found really sweet people to "fika" with. But nowadays I feel really uncomfortable by people who are striving after some kind of position agains some imaginative "others", are shallow and slippery. Well, I know I am a social and emotional person who takes things to heart. But I'm also driven and interested in doing fun things at work. But I don't see it as a contradiction to be whole hearted and honest and still being able to being promoted to "higher positions" through doing a good job.
Men jag inser att jag inte kommer att kunna göra så mycket mer än ett bra jobb då min prioritet i valet mellan karriär och familj tveklöst faller på det senare. Att komma übertidigt eller sitta kvar lite extra sent är inte självklart. Mitt jobb innebär ett fåtal resor under året och de dagarna blir ändå extra sena. Men säg det till fransmän som gärna bokar in möten kl 16 på fredageftermiddagar. Det ska bli intressant att se hur förväntningarna på oss blir från huvudkontoret i Paris och i vilken utsträckning vi i Sverige kommer att kunna påverka vår jobbsituation.

But I realise that I won't be able to do very much more than a good job as my priorities of natural reasons currently is on the (small childrens) family, before the career. To come über early in the morning to work or to stay extra late is not realistic. My job requires a few travels during the year and these days are going to be extra long anyways. But tell that to the French people who don't hesitate to book a meeting at 16 on a Friday afternoon, while Swedes typically start to go home at this hour. It's going to be interesting to see what the expectations on us will be from the head office in Paris and to what extent we in Sweden will be able to influence our job situation.
Stickandet förnärvarande handlar mest om att drömma om framtida stickprojekt. Vad sägs exempelvis om den supersjyssta Norah Gaughan halsduken på bilden ovan ihop med mitt Jaeger Extra Fine Merino Aran? Jobbresestickningen, Candle Flame sjalen, växer långsamt, är ännu inne på första nystanet men det kommer definitivt att behövas ett till.

Knitting wise I'm mostly dreaming of future projects. What about the super gorgeous Norah Gaughan scarf on the picture above together with my Jaeger Extra Fine Merino Aran? My travel knitting, the Candle Flame shawl, is growing slowly. I'm still on my first skein but the shawl will definitely need one more.

Saturday, August 18, 2007

Job related

Inte mycket bloggat senaste tiden. Har nytt jobb igen. Det blev endast en månads karriär på förra stället innan jag sa upp mig för drömjobbet. Efter en klämmånad är jag nu delaktig i uppstarten av ett stort franskt företag som håller på att etablera sig i Norden. Det känns spännande och handlar till en början om att ta tag i allt möjligt och nästan omöjligt som egentligen ligger utanför min roll. Det kommer definitivt att vara en upplevelse!

Not much blogging lately. I have a new job again. Just one months career at the previous place before I quit for a dream job. After one month in-between-jobs I'm now part of a start-up of a large French company's Nordic subsidiary. It is exciting and in the beginning I'll do all kinds of possible and almost impossible things which actually isn't part of my role. It's definitely going to be an experience!
Diggar den här nyinköpta väskan från favvoaffären H&M. Kolla även in nya gosiga sidenkudden från braiga IKEA.

I dig my new bag from my favourite shop H&M. Also check out the new comfy silk cushion from great IKEA.
Nytt garn, Skye Tweed i färgen 1243, som ska bli en Cobblestone av Jared Flood ur Interweave Knits höstnummer till min make. Det blir första tröjjan jag gör till honom. Kanske blir det här min nästa resestickning?

New yarn, Skye Tweed in the colour 1243, will become a Cobblestone by Jared Flood from Interweave Knits autumn issue for my husband. It will be the first sweater I make for him. Perhaps it's going to be my next travel knitting?
Det här är mitt nuvarande tunnelbane- och busssticke till och från jobbet. Det ska bli en Candle Flame i Malabrigo Lace i färgen Olive. Jag stickar sjalen med tre maskor emellan lågorna istället för två så att den ska växa bättre på bredden enligt tips från Anna, som snart skriver på egen stickblogg. Ser jag fram emot!

This is my current subway and bus knitting project to and form work. It will become a Candle Flame in Malabrigo Lace in the colour Olive. I will knit mine with three stitches between the flames instead of two to make it grow better in width according to at tip from Anna, who soon is writing in an own knitting blog. I look forward to that!