Thursday, March 10, 2011

Sidetracked

En himla massa snack om mustach överallt. Min man sa nyss "jag har faktiskt inte snackat om mustach på fem minuter." Syftar på nomineringen av partiordförande till Sveriges största politiska parti.

A lot of talking about moustache everywhere. My husband just said "I haven't talked about moustache in five minutes actually". Well, I'm refering to the nomine of party chairman to Swedens largest political party.
Untitled
En del förundras även över partiets valförfarande, med endast en nominerad. Som sagt av ett av valombuden: "Vi är valda för att gå dit och välja en partiledare, inte för att gå dit i stalinistisk anda och rösta på det vi blivit tillsagda." Har inget att tillägga.

Some are wondering also about the party's way to conduct the election, with only one nominee. As said by one of the election delegates: "We're elected to go there and elect one party chairman, not to go there in stalinistic spirit and vote as we've been told." I say no more.
Untitled
Annars tänkte jag egentligen presentera den färdigblockade sjaletten atalanta sideways. Nöjd, med den användbara designen och färgen. Mer om detta stickprojekt i tidigare inlägg och på ravelry.

Otherwise I actually thought I'd present the blocked shawlette atalanta sideways. Pleased with the usable design and colour. More about this knitting project in a previous post and on ravelry.

No comments: