Tuesday, October 19, 2010

Happy birthday girl

Birthday girl
Hon var nyligen ett, två, tre ... Och nu har hon blivit sex år. Våran glada och snälla tjejj. Numera med liten aning attityd.

She was just one, two, three... And now she's turned six years. Our joyful och kind girl. Now with a dash of attitude.

No comments: