Friday, July 09, 2010

More Södermanland

Genom vetefälten på väg till en kommunal badstrand i närheten.

Through the wheat fields on our way to a nearby municipal beach.
Vid stranden kan man exempelvis gräva och sila fram musslor.

By the shore it was possible to dig and trickle for clams.
Och på grund av intilliggande kobetesmarker fanns det gott om dem, liksom dammsnäckor.

And due to nearby cow pasture lands there where plenty of them, as well as pond snails.
B gosade gärna med Eddie. / B often cuddled with Eddie.
Så här ser man ut som 40 då. Ungefär som innan 40, men ändå.

This is the face of a 40 year old. Like before 40, but anyway.
Att ro är något av en favoritsyssla när jag har möjlighet och är på landet.

Rowing is one of my favourite chore when I have the possibility on the country side.
Och det fanns flytvästar för hela familjen./And there where life vests for the whole family.
Så vi kom iväg allihop. Vi såg vackra näckrosor.

So we could all get out together. We saw lovely water lilies.
Och jag särskilt njöt av själva roendet. Första träningspasset på länge.

And I especially enjoyed the actual rowing. My first training session in a long while.

No comments: