Tuesday, July 06, 2010

Turning forty in Södermanland

Det föll sig så att jag fyllde fyrttio medan vi besökte familjen U-N. En härlig sommardag, precis som sommardagarna jag minns som barn.

It so happened that I turned fourty while visiting family U-N. A lovely sommer day, just like the summerdays I remember as a child.
Barnen och papporna fiskade från bryggan. Anthea fick en stor abborre som trilla av kroken, men lyckades fånga en mindre.

The children and the fathers where fishing from the pier. Anthea had a large perch on the hook that fell off, but managed to catch another smaller one.
På verandan hade en grå flygsnappare lagt sina ägg i en hängande blomkorg. Varje gång det var folkfritt nära boet flög hon dit för att ruva. Några dagar senare, fick vi veta, hade det kläckts tre små fina ungar. Bra jobbat!

On the veranda a small grey flycatcher had built a nest in a hanging flower basket. Every time nearby area was free from folks it flew there to brood. A few days later, we where told, the eggs had hatched and there where three small birds. Good job!
Bästa som hänt det här året är ändå vår frodiga lilla bebis som numera äter allt större smakportioner och dricker vatten endast ur glas.

The best thing about this year would be our chubby little baby who nowadays eats ever larger food portions and only drinks from a glass.
Tog med mig lite ingredienser till en sommartårta och B hade bakat fina muffins med glasyr och strössel.

I brought some ingredients for a summer cake and B had baked qute glazed muffins.
Helt enkelt en den mysiga födelsedagsfika jag önskade. De flesta närvarande var ovetande om att det var min födelsedag.

Precisely the cozy birthday fika I had wished for. Most of the present where unknowing it was my birthday.
Älskar skogen. Fotade lite på vägen från bryggan till huset.

Love forests. Did some photo shooting on my way from the pier to the house.
Vad fin den svenska skogen är, även när man inte särskilt jagar efter extraordinära vyer.

How lovely the Swedish forst is, even when not hunting for extraordinary views.
Jag blir sugen på att göra skogspromenader. Allra helst ströva fritt.

I feel for a forest promenade. Particularly when roving freely.
På kvällen grillades det, massor av kött och korvar. Och en rad passande såser till.

In the evening there was grilling, loads of meet and sausages. And various sauces to go with it.
I gassande sol och värme intogs grillmaten, även om klockan säkert var efter 20. Kanske det mest speciella med Nordisk sommar, de ljusa och ibland soliga kvällarna och nätterna.

In broiling sun we had the grilled food, even if it probably was after 20. Perhaps that is the most special about Nordic summers, the light and sometimes sunny evenings and nights.

No comments: