Monday, December 14, 2009

Playng with frost and saving a frozen snail

December har bjudit på vackert småsnöande. Dock inget bestående för barnen att leka med. Senast igår snöade det exempelvis lite vid sovdags. Dock var det till barnens besvikelse inte läge att gå ut och leka just då.

December has offered beautiful small snowings. However, nothing lasting for the kids to play with. Like yesterday late evening. However to the childrens dissappointment it wasn't really time to go out playing right then.

Men barnen nöjer sig gott med nattfrosten, liksom den här dagen i början av december. Det går att skrapa ihop lite att leka med som omväxling. Och sanden är ju ändå frusen.

But the kids are happy with the night frost, like this day in the beginning of december. It's possible to rake together some and play with for a change. And the sand is frozen anyway.

Eller så kan man ägna sig åt att rädda en frusen snigel. Leo är ju väldigt fascinerad av småkryp. Hösten har också i stort handlat om att samla insekter, maskar och sniglar.

Or, it's possible to spend some time saving a frozen snail. Leo is btw very fascinated by small creeps. This autumn has also meant a lot of collecting of insects, worms and snails for his part.

No comments: