Saturday, June 21, 2008

Thanks, but No Thanks!

Lagom till midsommarlunchen beslutades av Svenska Parlamentet att alla Svenska medborgare ska avlyssnas dygnet runt. Den inlagda pestosillen från Hötorgshallen hamnar i vrångstrupen när jag inser att Svedala anses mer benägen än andra Europeiska länder att bidra till yttre hot, såsom terrorism. Eller är det verkligen så? Är det istället ett utslag av maktpolitik. Exempelvis ett offer vi får göra för att få stöd från NATO vid behov, eftersom Sverige inte gått hela vägen till medlemskap i NATO. I ett Bush-influerat NATO skulle det kanske inte heller vara förvånande att man vill forska inom området avlyssning. Och vad skulle vara ett utmärkt testland om inte (inte minst tekniskt) välutvecklade Sverige? Eller, ve och fasa.... tänk om det här beslutet bara är ett utslag av isolerade, trångsynta och dåligt pålästa politikers okunskap. Huh, jag har ingen lust att vidareutveckla mina tankar i så fall! Hmmm, vänta ... vart ställde jag flyttkartongerna.

Just in time for mid summer celebration (which is this super strong tradition up here in the Nordic) it was decided by the Swedish Parliment that all Swedish citizens will be wire-tapped day and night. The pickled pesto herring purchased at Hötorgshallen gets stuck in my throat as I realize that Sweden is now considered more inclined than other European Contries as being contributers to external threats such as terrorism. Or, is it really so? Is this perhaps instead a manitestation of absurd power politics. For example the sacrifice Sweden must do to enjoy support from NATO, as Sweden hasn't been willing to go all the way to being a member in NATO. In a Bush influenced NATO it would perhaps not be surprising with a need to conduct research in the wire-tapping area. And what would be a better pilot country if not (for example technically) well developed Sweden? Or jiiizuz crajst, what if this decision is just a manifestation of isolated and narrow minded politicians being not enough knowledgeable. Huh, I don't want to develope this idea any further in this case! Hmmm, wait ... where did I place my moving boxes.

No comments: