Thursday, October 18, 2007

Frustration is root to all creativity!

Skulle vilja drista mig att säga att "frustration är roten till all kreativitet". När jag säger frustration, tänker jag på den där obehagliga känslan som bänder och piskar på och får en att känna sig både ilsken och hågsen på samma gång. Jag tror att enda sättet att stävja frustrationen är att faktum bejaka den och snarare rida på dess energi.

I would like to claim that "frustration is the root to all creaticity". When I say frustration, I think about that uncomfortable feeling that tornments you and makes you angry and listless at the same time. I believe that the only way to check frustration is to in fact accept it and rather ride on its energy.

Det märkliga med frustrationen och kreativiteten är att de på ett sätt är varandras motpoler i och med att kreativitet snarare är ett tillstånd av harmoni och upprymdhet. Men samtidigt är de ett, och samma, eftersom kreativiteten är så avhängig frustrationen.

The strange thing about frustration and creativity is that they in one whay are each others opposites since creativity is rather a state of harmony and rave. But at the same time they are one, and the same, since creaticity is so dependent on the frustration.

Låt mig utveckla den här tanken vidare. Frustrationen välver typiskt upp i en då man kör fast med något problem. Om frustrationen då förnekas och förskjuts avtar som resultat även kreativiteten med uppgivenhet som resultat istället.

Let me develop my idea further. Frustration typically becomes strong when one gets stuck with a problem. If the frustration is denied and ignored then also the creativity diminishes with dejection as a result.

Frustrationen kan istället vara den vindpust som får seglen att resa sig och båten att skjuta iväg, vilket ju ofta sker utan att man tänker på det. Men om problemen är av ovan karaktär och/eller ens attityd helt enkelt bara är rutten så är det faktiskt upp till en själv att se positivt på frustrationen och utnyttja kraften i den för att kunna vara kreativ.

Frustration could instead be the wind that lifts the sail and makes the boat move, which often happens without one even thinking of it. But if the problem is of a unfamiliar character and/or ones attityde is just crap then it is in fact up to one self to look positively on frustration and make use of its force in order to be able to be creative.

Så dessa två, frustrationen och kreativiteten, må inte separeras. Amen!

So these two, frustration and creativity, may not be separated. Amen!

4 comments:

Emma said...

Ojojoj, vilken fin Cobblestone-tröja! Min är bara på provlappstadiet.

Det är så lätt att fastna i frustrationen och låta den urholka både fantasi och självkänsla. Det var tänkvärt, det du skrev. Faktiskt tror jag att det löser ett dilemma...

Men var var det som var frustrerande med Cobblestone?

Guylaine said...

Superbe Cobblestone!!! Hope to see it on the owner... :-)

Åsa said...

Tröjan ser ut att vara jättesnygg, men en bild på maken i den vore inte helt fel.Märks att du jobbar för fullt men jag saknar dej här på bloggen. Det är så himla roligt att se vad du håller på med då du gör så fina saker.

Elena said...

emma: Tack, tröjjan är jättefin på maken och han giller den skarpt. Enda lite negativa är att den är aningen vid nertill.

Faktiskt var jag inte så frustrerad under stickandet av just Cobblestone. Men medan jag stickar får jag tid att fundera, och det här med frustration/kreativitet snurrade i huvet i samband med fästning av trådar (4 st) och sömnad (armhålerna) ;o)

Däremot kan jag känna frustration inför det här med att sy exempelvis. Det vore så kul att komma igång med det, men det verkar lite skrämmande så jag har lagt det på hyllan.

guylaine: Oh thanks, the pullover actually looks sort of ancient on him. (And since he's an archeologist it fits him quite well..) Wait until you see it, to understand what I mean. I'll try to catch some photos of husband wearing the pullover this weekend.

åsa: Tack snälla! Om tillfälle ges under helgen kommer bilder snart på tröjjbärande make!

Åh, jag saknar att skriva på bloggen. Har varit så trött i och med nya jobbet. Det är säkert vitaminbrist också, så jag har shoppat loss på apoteket (B, järn, omega3) och hoppas på återvändande krafter.