Friday, September 22, 2006

Uppsatsidéer

Har en embryonal idé till C-uppsatsen i statsvetenskap. Den handlar om vilken roll regioner/kommuner/städer har i EU? I en värld där kommunikation och handel allt mer sker över nationsgränserna har internationellt samarbete allt större betydelse. Men samtidigt är det i det lilla samhället, i kommunen eller i länet som medborgaren har störst möjlighet - och inte minst intresse - att påverka. Tänk om exempelvis kommunerna själva rådde om sina angelägenheter inklusive kommunikationen med omvärlden, såsom EU? Då är frågan om det finns områden där nationen är en absolut nödvändig enhet? Om inte, skulle detta scenario innebära upplösningen av nationen? Litteratur jag tänkt anknyta till finns i första hand inom statsvetenskapen. Men, efter tips av en kursare planerar jag även att kika lite i litteratur inom Internationella Relationer-området. Att denna min övergripande undran kräver en tydlig avgränsning är förstås givet denna min lilla undersökning. Några möjliga uppslag skulle kunna handla om att:
* analysera något dokument från EU:s Regionkommitén med fokus på regionens roll.
* se vilket avtryck EU gjort i min kommun (el ngn annan)
* analysera 'EU-konstitutionen' gentemot någon konkret frågeställning
* studie av "triangeldramat" EU-städer-kommuner i något specifikt fall
Kommer du på någon annan intressant aspekt av min undran?

Det blir ytterst lite stickat med mina onda händer. Efter klädshopping (tyvärr bara till barnen) på stan idag fick jag ändå till några härliga rader på den andra pomatomussockan. Förresten, har du sett den välgjorda Psycho-liknande kortfilmen The Last Knit, som handlar om den totala garngalenskapen? Tjolahopp ... det är bäst man passar sig!

No comments: