Friday, April 15, 2011

Express oneself

Om han fick välja fritt skulle han helst ägna sig åt att illustrera och måla tavlor. Ett stort intresse som både gläder och utmanar honom. Måleriet har legat på is under många år.

If he'd get the chance to freely choose occupation it would be illustration and painting. A great interest that both delights and challenges him. Painting has been on hold during many years.
Untitled
"Industri" [Industry]

Om han trodde att det lönade sig målar han gärna igen längre fram. Hoppas på det. Uppskattar min mans sinne för det vackra.

If he believed it would pay off he would imagine painting again in the future. Hope for that. I apprechiate my husbands sense of beauty. Untitled
"Gränd" [Alley]

Förutom konst kryddar jag gärna mitt nästa hem med någon inredningsdetalj i klargult, eller annan stark accentfärg, inspirerad av sfgirlbybay.

Besides art I'd love to spice up my coming home with some interior detail in bright yellow, or other strong accent colour, inspired by sfgirlbybay.

No comments: