Thursday, April 07, 2011

[Best of] Stockholm

Född Stockholmare har jag samlat en rad favoriter med åren. Brukar först komma tänka på det sprudlande nattlivet. Ja, Stockholmare vet verkligen att ta vara på livet, oavsett vädergudarnas humör och långa mörka årstider. Tänker på caféliv, jazz, opera, finmat, bio, nattklubb, festival med mera.

Born Stockholmer I've collected many favourites over the years. First of all I come to think about the sparkling night life. Well, Stockholmers truly know how to make the most out of life, irrespective of the weather gods temper and long dark seasons. I'm thinking café life, jazz, opera, fine dining, movies, night clubs, festivals et cetera.

Untitled
Har varit i de stora operahusen i London, men Kungliga Operan i Stockholm är helt ok med. Där har jag bland annat minglat i champagnebaren och sett Barberaren i Sevilla (juni 01), Rigoletto (aug 01), Carmen (sept 02), Fallet Makropolous (april 03), Hoffmans äventyr (juni 03). För att nämna några gamla kvällsnöjen i Stockholm (och för min egen anteckning). Sen fick jag barn.

Have been to the great opera houses of London, but The Royal Opera in Stockholm is ok too. There I've for example mingled in the champagne bar and seen The Barber of Seville (June 01), Rigoletto (Aug 01), Carmen (Sep 02), The Makropulos Affair (Apr 03) and Tales of Hoffmann (Jun 03). To mention a few of old evening pastimes in Stockholm (and for my own record). Then I got children.
Untitled
Förpassad till dagaktiviteter med brist på sömn, sol och lugn och ro är prioriteringarna ändrade. Visst kommer snart en tid igen när man får sova. Men inte minst med åldern känner jag att värme och ljusa dagar blivit allt mer intressanta. Kanske är det bara min cypriotiska ådra?

Being reduced to daytime activities with lack of sleep, sun and piece and quiet the priorities have shifted. Of course there will be a time soon again when I'll get to sleep. But not the least with age I've felt that warm and light days have become increasingly interesting. Perhaps it's just my Cypriot heritance?

1 comment:

Collections said...

Love these photographs. How do you get that effect on them? through photoshop?

I'm having a $100 dollar Shopbop giftcard GIVEAWAY on my blog! Come check it out :) It's open to international bloggers as well.

Collections Giveaway