Friday, November 19, 2010

Restored Friday elegance

Restored elegance
Surviving flus
Favourite spot
Det låter mysigt prassligt när jag håller på sticka på Chinese style pullover (kit 89). Snart dags att sy ihop och hitta passande knappar. Även ihoptejpade magasin känns flotta att bläddra i. Man får inte låta hemmet förfalla bara för att nyfikna bebisfingrar far fram som en tornado. Doktorn ska få titta på en nagel som inte mår bra, även papa har en. Troligen av ständigt spritande och tvättande, numera. En kvart om dagen, om möjligt dagens höjdpunkt för barnen numera, att spela Supermario alltså.
Själv skulle jag bli superglad av att skriva i ett sånt här skrivhäfte.

It sounds cozy crunchy when I'm knitting on the Chinese style pullover (kit 89). Soon time to sew and find fitting buttons. Also taped magazines are posh to skim through. One can't let the house decay just because curious baby fingers are rushing along like a hurricane. The doctor will see a nail that doesn't feel well, also papa has one. Probable the constant washing and alco-geling, nowadays. A quarter a day, possibly the highlight of the day for the children nowadays, to play Supermario that is.
Me, I'd be super happy writing in this notepad.

No comments: