Wednesday, November 24, 2010

A Cowld Experience

Vädret påminde om den där dagen på skidresan när liften fick stängas på grund av snöstorm. Bara det att den här gången var jag med dotterns klass på en bondgård i Drottningsholmstrakten. Och det bara i mitten av november.

The weather reminded of that day on that skiing trip when the lift had to close due to snow storm. Just that this day I was with daughters class to a farm in Drottningholm area. And it was just in the middle of November.
Afternoon rest
Den här dagen var dock oväntat kall, med flera minusgrader och isiga vindar. Och eftersom vi var tvungna att ha stövlar (av hygieniska skäl) kröp kylan snabbt rätt in i märg och ben. Troligen utlöste turen någon slags förkylning, för jag har haft huvudvärk sen dess. Dock är jag bättre efter lite kurering, främst med en massa sömn.

This day was unexpectedly cold though, with several minus degrees and icy winds. And since we where prompted to whear plastic boots (of hygienic reasons) the cold soon penetrated my very marrow. Probably the trip provoked a cold, since I've had a headache since then. Though it's now better after some cureing, foremost through sleeping.
Cute cute calf
Lövo prästgård var i alla fall en riktigt fin bondgård. Storskalig men ändå med småskalig känsla. Vi möttes av vänskapliga gårdskatterna, som var populära bland barnen. Storbonden visade oss lantraser, både hönor och kor. Och fina gutefår. Vi fick även se hur man mjölkar en ko. Och vi fick klappa en väldigt söt och lite blyg tio dagars kalv.

Lovö prästgård was anyway a really nice farm. Large scale, but with a small scale feel. We where first met by friendly farm cats, that where popular among the children. The framer showed us lantraces, both hens och cows. And nice sheeps from Gotland. We where also shown how to milk a cow. And he let us pet a really cute and a bit shy ten days calf.

No comments: