Monday, September 20, 2010

Chinese Grandness


När nu delar av den kända Kinesiska terrakottaarmén tillfälligt finns i Stockholm passade vi på att besöka Östasiatiska muséet med barnen. Karaktäriserande för den här armén, som återfanns i anslutning till kejsare Qin Shin Huans grav, är att alla är oerhört välstylade.
1. Tydligen rätt unik general
2. & 3. Stilig armbortskytt med knut på huvudet och flätor på bakhuvudet.
4. Soldat med tjusigt knuten scarf och märkvärdig huvuddekoration.
5. Vagnförare med cool mössa snitsigt placerad på snedden.
Och så ville vi ju beundra makens kartor och illustrationer som han gjort för den här speciella utställningen. Kartorna blev precis så fina som maken hade förväntat sig.

Now when part of famous Chinese Terracotta army temporarily is in Stockholm we visited the Östasiatiska muséet (East Asian museum) with the children. Characterising for this army, found near emperor Qin Shin Huans tomb, is that everyone is enormously well styled.
1. Obviously a pretty unique general.
2. & 3. A stylish archer with charming topknot and braids on the back of the head.
4. A soldier with lovely knotted scarf and remarkable deco on the head.
5. A charioteer with cool hat slantingly chic on the head.
And then of course we wanted to admire husband's maps and illustrations that he's made for this special exhibition. The maps where just as fine as husband had expected.

No comments: