Saturday, September 11, 2010

Ambitions


Detta ständigt hinnande att göra saker. Utöver de vanliga familjebestyren. Denna sommar har varit fantastiskt fin. Och det har varit lätt att skjuta fram viktiga saker. Att bara leva i nuet. En bebis ger inte heller många minuter över för egentid. Men med hösten och det kyliga och molniga vädret blir livstilen alltmer hembunden. Och man sitter där med en krypande bebis och högar av saker att ta tag i. Som nu blir svårare att undvika. Det är så viktigt att inta tappa siktet. Att samtidigt som man lever i nuet, har kraft att planera så att det även framöver blir så bra som möjligt. Var och en har sitt sätt att skapa ny energi. Mitt sätt är att umgås med mina nära. Avkopplande stickning. Yoga; har börjat med en intensivkurs som gav massiv träningsvärk i över en vecka. Och att få upptäcka nytt; ett matställe, en teknik, nya material och dofter. Vad gör du för att få ny energi?

This constant trying to manage stuff. Beyond ordinary family work. This summer has been fabulous weatherwise. And it has been easy to postpone important stuff. To just live in the present. A baby doesn't also give many minutes of time on your own. But with the autumn and the chilly and cloudy weather life style becomes more homeboud. And you find yourself with a crawling baby and piles of stuff to take care of. That is more difficult to avoid now. It's so important not to loose ones course. At the same time as one lives for the moment, has the strength to plan also for further as good life as possible. Everyone has their way of creating energy. Mine is spending time with my dear ones. Relaxing knitting. Yoga; have begun with an intensive course, that gave me massive aches for over a week. And, to allow myself discover new; a food place, a technique, new materials and scents. What do you do to get new energy?

No comments: