Tuesday, June 15, 2010

Bye pre-school, hello pre-school class

Det här var sista terminen på förskolan för Anthea. / This was the last term at the pre-school for Anthea.
Sen väntar föreskoleklass, vad det nu är för något? / Next up is pre-school class, whatever that is?
Inskolning på gång. / Acclimatization on going.

No comments: